DREVER 

Rasestandard Drever

Norske Harehundklubbers forbund